Max Andersson

Upp och nedvända världen

Svenska Dagbladet rapporterar om en revirstrid.

Anmärkningsvärt, framhastat, rättsosäkert – och ”helt främmande för vårt statsskick”

Med ordval sällan skådade i kanslisvenskan riktar Säpo en förintande kritik mot lagförslaget om nya möjligheter för försvarets underrättelsetjänster.

Det kanske inte förvånar att Säpo försvarar sitt territorium mot en invasion från försvarsmakten.

Men när man lever i ett land där Säkerhetspolisen kämpar för den personliga integriteten så är det ändå något som är fel.