Max Andersson

Tyska författningsdomstolen säger ifrån

Der Spiegel har en lång och oerhört intressant artikel på engelska om den tyska författningsdomstolens utslag om Lissabonfördraget.

Domarna i Karlsruhe godkänner visserligen fördraget, men godkännandet är förenat med riktigt tunga villkor. Till att börja med kräver de att den tyska lagen ändras så att parlamentet och medborgarna för mer makt över EU-politiken, och de sätter upp ett rejält hinder för framtida försök att ge EU mer makt.

Frågan är om Tyskland hinner godkänna Lissabonfördraget innan det blir val i Storbritannien. Jag tror det, men det är inte säkert.