Max Andersson

”They should have read the treaty before they signed it.”

The Economist har en intressant artikel om bråken mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen om hur EU:s nya utrikestjänst ska se ut.

Nu när Lissabonfördraget ska genomföras har medlemsländerna plötsligt insett att de egentligen inte vill lämna över så mycket makt över utrikespolitiken till kommissionen.

Det är lite sent att komma på det nu.