Max Andersson

”Ta oron kring frihandelsavtalet på allvar”

Handelsavtalet TTIP riskerar att leda till att amerikanska produkter ges undantag från våra standarder kommer produkter som inte kontrollerats likväl att tillåtas på den svenska marknaden, det skriver jag och Peter Eriksson i en artikel i SVT Opinion.

 

”Ta oron kring frihandelsavtalet på allvar”

Christofer Fjellner (M) skriver i en replik att alla farhågor om handelsavtalet mellan EU och USA (TTIP, som avtalet kallas) är ”konspirationsteorier och skrämseltaktik”.

Vi kan enbart beklaga att Fjellner återigen väljer att kategoriskt avfärda högst seriös kritik från hundratals miljöorganisationer, akademiker och fackliga organisationer.

Inte på någon punkt bemöter Christofer Fjellner i sak våra argument. I stället för han som vanligt fram sina fantasier om att vi skulle vara något slags ideologiska frihandelsmotståndare. Det har ytterst lite att göra med verkligheten och har redan bemötts på annat håll.

Fjellner har rätt i att kommissionen lovat att EU:s miljöstandarder inte ska förhandlas ner.

Men om förhandlingarna resulterar i att amerikanska produkter ges undantag från våra standarder via så kallat ömsesidigt erkännande kommer produkter som inte kontrollerats och märkts i enlighet med EU:s lagstiftning likväl att tillåtas på den svenska marknaden.

Det riskerar att leda till att exempelvis amerikanska jordbruksprodukter, som tillverkats under helt andra förhållanden när det gäller djurskydd, antibiotika- och kemikalieanvändning, indirekt urholkar våra standarder och leder till försämrad livsmedelssäkerhet.

Fjellner hävdar vidare att sekretessen kring avtalstexten och förhandlingsdokument behövs för att parterna ska kunna behålla några ess i rockärmen.

Det är knappast ett bärkraftigt argument, eftersom EU:s och USA:s förhandlare konsekvent överlämnar dessa positionspapper till varandra och båda parter har tillgång till den konsoliderade texten.

Redan under debatten om det kontroversiella handelsavtalet ACTA, där Miljöpartiet tidigt varnade för riskerna med avtalet, hävdade Fjellner kontinuerligt att all form av kritik var ”skrämselpropaganda”.

I takt med att avtalstexten offentliggjordes besannades farhågorna. En strid ström av akademiker och medborgarrättsorganisationer rådde EU-parlamentet att stoppa avtalet, vilket också skedde år 2012.

Inte ens Christofer Fjellner själv kunde i slutändan med att rösta för avtalet, utan lade ner sin röst.

Det aktuella TTIP-avtalet, inklusive dess påstådda fördelar och risker, förtjänar en bred offentlig debatt. Vi tar den oro som finns kring det här avtalet på största allvar.

Vi lyssnar på sakkunniga organisationer och forskare, och vi verkar för att förhandlingarna ska bli öppna och transparenta.

Det är att ta förhandlingarna på allvar och försöka föra dem i rätt riktning.

Om så inte sker talar det mesta för att TTIP går samma öde till mötes som ACTA.

Max Andersson (MP)

EU-parlamentariker

Peter Eriksson (MP)

EU-parlamentariker