Max Andersson

Svensk bensin är för billig

Hittade följande på riksdagsmejlen.

Sverige ligger nu på delad 13:e plats i Europas bensinprisliga. Det är bara fyra länder med utvecklad ekonomi som har lägre priser: Österrike, Schweiz, Luxemburg och Irland. Sverige delar 13:e platsen med Tjeckien. Bland de länder som har högre priser kan särskilt nämnas Polen och Portugal.

http://www.aaroadwatch.ie/eupetrolprices/