Max Andersson

Språket styr tänkandet

Enligt nya forskningsrön så växer nu bevisen för att människors språk påverkar vårt sätt att tänka och hur vi uppfattar världen.

Det gäller saker som hur vi uppfattar tid, vilka färger det finns, och våra idér om manligt och kvinnligt. Det finns till och med ett aboriginerspråk som saknar begreppen höger-vänster och istället måste de som talar det hela tiden koll på hur allting förhåller sig till kompassnålen.

This is done at all scales, which means you have to say things like ”There’s an ant on your southeast leg” or ”Move the cup to the north northwest a little bit.” One obvious consequence of speaking such a language is that you have to stay oriented at all times, or else you cannot speak properly.

Föga förvånande har också de som talar detta språk ett betydligt bättre lokalsinne än de som bara talar engelska.