Max Andersson

Spännande uppgifter om ChatControl

Patrick Breyer, en av EU-palamentets förhandlare om ChatControl

Enligt den tyske EU-parlamentarikern Dr Patrick Breyer (Greens/EFA, Piratpartiet) finns det nu en överenskommelse om det kontroversiella lagförslaget ”ChatControl” som stöds av en bred majoritet av partigruppernas förhandlare. I korthet så vill EU-parlamentets förhandlare ta bort de mest kontroversiella delarna av förslaget och de vill framförallt inte förbjuda säkra krypterade tjänster. (Eller totalsträckskryptering som de teknik-kunniga säger på svenska.)

Patrick Breyer skriver utförligt om saken på sin blogg, och han brukar ha synnerligen god koll på sådana här saker. För att vara tysk politiker med doktorsexamen i juridik så låter han närmast översvallande entusiastisk.

Betyder då detta att integritetsvännerna har vunnit? Samuel Skånberg, ordförande i vänsteraktivisternas dataförening Konstellationen, är optimistisk. Det finns goda skäl för det.

Men vi som oroar oss för massövervakning har inte vunnit den här frågan än. Nästa steg är att det ansvariga utskottet i EU-parlamentet ska anta det förhandlingsmandat partigrupperna kommit överens om. Det är närmast en formalitet. Men därefter ska Ministerrådet ena sig om ett eget förslag på sitt håll. Det kan ta tid. Om de inte kommer överens om samma sak som EU-parlamentet – och det tror få att de gör – så blir det trialog-förhandlingar mellan Ministerrådet, EU-parlamentet och Kommissionen.

Trialogförhandlingar kan dra ut rejält på tiden och det politiska läget kan ändras. De olika parterna kommer att behöva kompromissa, och det finns alltid en risk att en trialog kommer fram till något som är betydligt sämre än förhandlingsmandatet. Om förhandlingarna håller på ända tills nästa mandatperiod så kan partigrupperna ändra sig, och en del ledamöter av kommer rimligen bytas ut efter valet.

Jag var själv Gröna Gruppens representant i förhandlingarna om varumärkesreformen där jag fick kliva in i Christian Engströms skor efter valet. Min minnesbild är att den kompromiss som vi till slut landade i var betydligt sämre än parlamentets förhandlingsmandat.

Det finns dock skäl att vara optimistisk i det här fallet, och hoppas på en snabb och rimlig kompromiss. Det finns överhuvudtaget skäl för integritetsvännerna att vara nöjda. En bra förhandlingsposition från EU-parlamentet är en bra nyhet.

Så för att citera Winston Churchill, från ett tal som handlade om något helt annat:

”Now, this is not the end. This is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning!”

***
Bild: Från Patrick Breyers hemsida. Släppt under Creative Commons CC BY 4.0