Max Andersson

Som man frågar får man svar

Politiker har en utpräglad tendens att ta opinionsmätningar på för stort allvar. Det är inte bra. Opinionsundersökningar försöker bara mäta vad folk tycker i nuläget, och de ger alltså bristfällig vägledning om det man egentligen vill ha är en förutsägelse om framtiden.

Ett annat skäl att ta mätningar med en nypa salt är att om folk är osäkra så kan svaren skilja sig mycket åt beroende på hur frågan är formulerad.

För några år sedan berättade jag om en undersökning i vilken det visades att hela 59 % av slumpvis utvalda ekonomistudenter på Handels i Göteborg ville slopa eller ta bort bensinskatten, medan enbart 29 % av deras kurskamrater som istället fick svara på frågan om att ta bort eller slopa koldioxidskatten på bensin stödde förslaget. Skillnaden låg bara i frågans formulering, och det är bara ett av många exempel.

I USA debatterar man nu om man ska ta bort den absurda regeln ”Don’t Ask Don’t Tell” som förbjuder homosexuella att tjänstgöra i militären. Obama är för att ta bort den, och 34% av opinionen är starkt för att den ska tas bort. I alla fall när frågan ställs ”Do you favor or oppose homosexuals serving in military?” Det finns dessutom 19% som är ”något för”, så Obama verkar ha en liten majoritet med sig.

Men om man istället frågar ”Do you favor or oppose gay men and lesbians serving in military?” växer dock stödet kraftigt till 51% starkt stöd, plus ytterligare 19% som ger förslaget svagt stöd medan endast 7% och 12% är svagt respektive starkt emot.

Det motstånd som finna är alltså ihåligt, och sannolikt koncentrerat till republikanska kärnväljare. ”Don’t Ask Don’t Tell” kommer förhoppningsvis försvinna inom ett år, men politiker som tar opinionsmätningar på alldeles för stort allvar kommer nog att vara med oss länge än.

 

En tanke om “Som man frågar får man svar