Max Andersson

”Skam att inte erkänna palestiniernas regering”

På DN-debatt idag sågar Sverker Åström EU:s gemensamma utrikespolitik jäms med fotknölarna. Han pekar ut EU för att ha del i skulden för den pågående katastrofen, och kritiken mot den svenska regeringen som jamsat med är skoningslös.

”För vår egen värdighets skull borde Sveriges regering demonstrera självständighet gentemot EU i konflikten Palestina-Israel. Den svenska regeringen säger sig ständigt prioritera skyddet av mänskliga rättigheter överallt i världen.”

”EU-kommissionen med stöd av ministerrådet, det vill säga Sverige, inställde budget­understödet. Samtidigt beslöt Israel avbryta överföringen av de tull- och skattemedel som tillkommer palestinierna. Resultatet var att 160 000 statsanställda inte fått sina löner utbetalda på snart fem månader och att den palestinska polisen fått allt större svårigheter att upprätthålla ordningen vilket ökar ockupationsmaktens förtryck.

Vi borde ha varit medvetna om att de åtgärder som vi medverkade till skulle driva hundratusentals palestinier till eller över hungerns brant.”

”Därtill kommer det ovärdiga och dumma förbudet mot kontakter med Hamas, ett beslut också fattat av EU utan svenska invändningar. Beslutet strider mot en av grundprinciperna i svensk utrikespolitik, vilken är att samtalsvägarna alltid skall hållas öppna, vare sig vi i sak är ense eller ej med motparten.”

”De politiska konsekvenserna av bojkotten har varit katastro­fala.”

Läs hela artikeln.