Max Andersson

Ska EU bestämma över A-kassan?

För att en valutaunion ska fungera behöver delarna utvecklas i någorlunda samma takt, och människor måste vara beredda att flytta mellan länderna dit jobben finns. EMU fungerar inte. Den gemensamma valutakursen och penningpolitiken skadar flera av euroländernas ekonomier, och de länder som inte kan hålla jämn takt med Tyskland trycks ned i fattigdom om massarbetslöshet.

Nu föreslår kommissionen en symptom-behandling: en gemensam A-kassa för euroland som ska mildra smärtan. Men kommissionen vill inte ta itu med grundproblemet att valutaunionen inte kan fungera. Istället fortsätter man att centralisera makten ännu mer.

För EU-kommissionen är det viktigare att bygga en superstat än att människor har jobb.

Vykort med texten: "Hellre lön i kronor än A-kassa i euro"