Max Andersson

Sagan om Ringen och copyright

Just nu läser jag en uppsats med den underbara titeln ”Middle America Meets Middle-earth” som bland annat innehåller en fascinerande redogörelse för hur Tolkiens framgång möjliggjordes av 50-talets minst sagt underliga copyright-lagar i USA. Om dagens mer restriktiva lagstiftning hade varit i kraft är det osäkert om Sagan om Ringen någonsin hade blivit en framgång.

Boken utkom redan 1954, men det var först efter att Ace Books utnyttjade en lucka i lagen för att ta fram en amerikansk pocket-utgåva utan författarens tillstånd som boken nådde en större publik år 1965.

Uppsatsen är värd att läsa i sin helhet om man är intresserad av modern kulturhistoria, men avsnittet om copyright börjar på sidan 25 och en bra redogörelse för varför Ace-books ”pirat-utgåva” gjorde verket framgångsrikt finns på sidan 40.

Mot slutet resoneras det också om att verket blivit kulturellt allmängods. Där finns ett härligt citat om hur den kristna högern som brukade ägna energi åt att försöka förbjuda Tolkien på biblioteken – detta var innan de upptäckte Harry Potter – hade gett upp detta redan på 90-talet.

It seems apparent that, as the American book reading public has become accustomed to Tolkien, the book burning public has forgotten him.