Max Andersson

”Så är det att vara i valutaunion med Tyskland”

Richard Brander på finländska Hufvudstadbladets EU-blogg är inte direkt överlycklig för IG-Metals krav på 5-8% löneökningar i den tyska avtalsrörelsen. ECB är orolig över inflationen, och risken är stor att de höjer styrräntorna.

Den tyska metallarbetaren är förstås glad över att få högre lön. Den högre räntan stör inte honom så mycket. Dels bor man ofta på hyra i Tyskland, dels är bolåneräntorna sällan bundna till de korta marknadsräntorna.

Däremot ökar våra låneskötselkostnader här i Finland. Så är det att vara i valutaunion med Tyskland.