Max Andersson

Reformfördraget vs EU-konstitutionen

Tankesmedjan Open Europe har jämfört utkastet till ett nytt EU-fördrag med EU-konstitutionen och kommit fram till att det i princip är samma text. En slutsats som kanske inte är någon överraskning för den här bloggens läsare, men i Storbritannien försöker ja-sidan hävda motsatsen.

Här är en lättillgänglig sammanställning paragraf för paragraf som jag misstänker att jag kommer att titta på ofta de närmaste månaderna.