Max Andersson

Polackerna kämpar även för oss

Reinfeldt har tydligen varit i Polen och försökt tala polackerna till rätta när det gäller EU-konstitutionen. Polackerna fortsätter dock att insistera på ett rättvisare system för att väga medlemsländernas röster.

Det nya röstviktning som föreslås i EU-konstitutionen ger en mycket stor fördel till de mest befolkningsrika länderna. Framförallt Tyskland, men också Storbritannien, Frankrike och Italien blir de stora vinnarna om EU-konstitutionens förslag går igenom. Alla de 20 minsta medlemsländerna förlorar.

Det nya sättet att väga rösterna innebär en EU-lag kan antas med kvalificerad majoritet om 55% av länderna stöder det och de länderna sammanlagt har 65% av EU:s befolkningen. Eller uttryckt på ett annat sätt: om man kan samla ihop medlemsländer som innehåller minst 35% av EU:s befolkning har man makten att stoppa ett beslut. Det nya systemet innebär en stor risk att de stora länderna bildar ett ”styrande direktorat” och gör upp de viktiga frågorna på förhand.

Idag har EU istället ett system där ländernas röster väger betydligt jämnare. Sverige har 10 röster, de stora länderna har 29 var, och Polen och Spanien 27. De stora länderna har trots detta ett mycket stort inflytande.

Om EU-konstitutionen går igenom kommer den svenska röststyrkan falla från ungefär 2,9% av rösterna i ministerrådet till 1,8%. Spanien och Polen brukar betraktas som de stora förloraren på det nya systemet. Visserligen går deras röststyrka upp från 7,8% till ca 8,2% respektive 8%, men de får ändå en klar och tydlig ställning som andra rangens medlemsländer. Problemet ligger i att de stora medlemsländerna vinner så mycket mer, framförallt Tyskland som går upp från 8,4% till 17%!

Det är alltså inte underligt att Angela Merkel insisterar på att man inte ska ändra på EU-konstitutionen. Den är mycket fördelaktig för Tyskland. Tyskland får ensamt nästan halva den röststyrka som behövs för att stoppa ett förslag.

Den polska regeringen har istället föreslagit ett system där rösterna istället fördelas utifrån kvadratroten på befolkningen, räknat i miljoner invånare. Det känns betydligt rimligare. I det här fallet kämpar polackerna inte bara för sig själva.

Men jag skulle föredra det system som miljöpartiet anslöt sig för några år sedan till det förslag som EU-kritikerna i konventet lade i den så kallade ”Minority Report” att kvalificerad majoritet gäller när 3/4 av medlemsstaterna som representerar en majoritet av befolkningen stöder ett förslag.

I så fall skulle man få ett system för kvalificerad majoritet som inte gynnar de stora länderna otillbörligt. Men det är just det som de stora länderna inte vill ha.

Mycket negativt kan sägas om den nuvarande polska regeringen. Men i det här fallet har de faktiskt en poäng.