Max Andersson

Piska och morot i centerpartiet

När man diskuterat miljöpolitiken med centerpartister det senaste åren har det sällan dröjt mer än några minuter innan de slängt ur sig någon variant på det infantila uttrycket ”jag tycker bättre om morötter än om piskor.”

Med det menar de att de föredrar styrmedel som bygger på positiva incitament (som tex subventioner), framför styrmedel i form av negativa incitament som till exempel högre skatt på eldningsolja. Det är det senare de brukar beskriva som ”piskor”.

Positiva styrmedel är alltid lättare att argumentera för inför opinionen, eftersom politikern då kan framstå som alla goda gåvors givare och att många väljare inte tänker på att det är de själva i egenskap av skattebetalare som ska betala för subventionerna. Olyckligtvis så är de positiva styrmedlen inte alltid så värst effektiva.

Negativa incitament är svårare att sälja in, men de fungerar av någon anledning betydligt bättre. Människor har till exempel slutat värma upp sina hus med eldningsolja tack vare den gröna skatteväxlingen som miljöpartiet drev igenom där vi höjde skatten på oljan och använde pengarna för att sänka skatten på arbete. Det fungerar.

Vi miljöpartister gillar både positiva och negativa styrmedel i miljöpolitiken. Båda behövs. Centerpartisterna försöker dock låtsas att man kan klara miljön enbart med morötter. Miljön är dock det enda området i hela politiken där de tror att det räcker! Man kan undra varför, men det har väl något med populism att göra.

Faktum är att de till och med upprätthåller disciplinen i sin egen riksdagsgrupp med både morot och piska.

Å ena sidan har man moroten i form av utsikten till fortsatt karriär, och å andra sidan partipiskan i form av hotet om att man inte får något inflytande. Jag är övertygad om att exempelvis Fredrik Federley i framtiden kommer att hålla med om att piskor faktiskt kan vara ganska effektiva.

För övrigt tycker jag det är fånigt av Centern att tvinga Federley att rösta mot sitt samvete i bordläggningsomröstningen om FRA som alla ändå vet kommer att vinnas av oppositionen. Partipiskor kan vara nödvändiga ibland för att upprätthålla interndemokratin, och så länge några partier tillämpar det måste alla andra också tillämpa det om de vill få igenom sin politik; men i det här fallet är det bara en poänglös maktdemonstration från centerledningens sida.

Personligen uppfattar jag Centerns agerande som rena tönteriet, men jag antar att centerledningen inte ser det på samma sätt.