Max Andersson

Parasiterna i våra hjärnor

Den encelliga parasiten Toxoplasma gondii finns i hjärnorna hos 67% av Brasiliens befolkning. Den finns även i Sverige. Den livscykel tar den mellan katter och fåglar eller andra däggdjur och sedan tillbaka till katter igen. För att fortplanta sig måste den befinna sig i tarmsystemet hos en katt.

Det har visats att parasiten har en förmåga att ändra beteendet hos sin värd. Till exempel så blir infekterade råttor mer orädda och risktagande, vilket gör det lättare för katter att fånga dem.

Mycket tyder också på att även människors beteende påverkas. Infektionen har ett samband med schizofreni, osäkerhet och traditionellt ”manligt” beteende. En vetenskaplig rapport har nu studerat om man kan se ett samband mellan skillnader i nationella kulturer och andelen Toxoplasmainfektioner i befolkningen.

The answer, he argues, is yes. He selected a few key features of human personality that Toxoplasma appears to influence, and which have been measured on a national scale–such as neuroticism, uncertainty avoidance, and ”masculine” sex roles. Lafferty predicted that in countries with higher Toxoplasma rates, these features would all be stronger. He gathered data from studies on 39 countries in from all five continents. He corrected for various factors, for example including per capita gross domestic product as a variable. He found a signficiant correlation between high levels of the parasite and high levels of neuroticism. There was a positive but weak correlation between Toxoplasma and levels of uncertainty avoidances and masculine sex roles. However, if he excluded the non-Western countries of China, South Korea, Japan, Turkey, and Indonesia, the correlations of both personality measurements with Toxoplasma got much stronger.

En mycket stor andel av USAs befolkning är infekterad. Och parasiten kan finnas kvar i kroppen i årtionden. Artikelförfattaren spekulerar i att den förbättrade hygienen i kötthanteringen på sikt kan få amerikanerna att bli mindre neurotiska. Han drar dock inga slutsater om hur detta skulle kunna påverka USAs utrikespolitik.

För min del så undrar jag hur det är i Sverige. Bra hygien, och kallt klimat leder till färre infektioner, så jag misstänker att andelen infekterade svenskar är ganska låg. Det kanske är så att orsakerna till den så berömda nordiska jämställdheten inte bara finns att söka i vår kultur, utan även i vår avsaknad av vissa parasiter?

Den mänskliga naturen har ett samband med biologin, vare sig vi tycker om det eller inte.