Max Andersson

Ord och inga visor

Nämnden för svensk språkvård borde ingripa. Lagrådet bryr sig regeringen inte om.

Staffan Thorsell i Dagens Industri om regeringens senaste turer kring den kommunala avgiften (kanske mer känd under namnet fastighetsskatt).