Max Andersson

Nu startar Handelsgranskaren!

De som följer mitt arbete har sett att jag länge arbetat med handelsfrågor. Just nu förhandlar och avslutar EU-kommissionen en stor mängd så kallade handelsavtal med länder som Japan, Singapore och Mercosur-länderna. Samtidigt godkänns CETA-avtalet med Kanada runt om i EU:s medlemsländer och frågan om ett återuppta förhandlingarna om ett jätteavtal med USA (TTIP) har börjat diskuteras igen.

Problemen med de här avtalen är att de sällan handlar så värst mycket om handel. De avtal vi nu ser förhandlas, med investeringsskydd, regler om avreglering och lövtunt skydd för arbetare och miljö, är snarare ett politiskt projekt. Risken är betydande att det upplevda behovet av ökad handel i de här avtalen tillåts ske på bekostnad av alla andra samhällsmål, inklusive skyddet för klimat och miljö. Tyvärr rapporterar svensk media väldigt lite om de här avtalen, vilket kanske inte är så konstigt eftersom de är extremt krångliga.

Därför känns det både viktigt och roligt att jag nu kan starta Handelsgranskaren, en blogg som kommer att följa de här frågorna noggrant. Bloggen skrivs av mina medarbetare och följer förhandlingarna om en ny permanent skiljedomstol (Mic), utvärderar färdiga handelsavtal som det med Japan och Singapore och bevakar godkännandeprocessen av det kontroversiella CETA-avtalet mellan EU och Kanada. Inte minst håller bloggen koll på de frysta förhandlingarna om jätteavtalen TTIP och TISA. Kort sagt, det är till Handelsgranskaren du kommer om du vill lära dig mer om riskerna med de avtal som nu förhandlas.

Gå gärna in och läs! Jag tipsar om särskilt om det nya inlägget som hur avtalen kan försvåra klimatarbetet.
http://handelsgranskaren.se