Max Andersson

”Nu finns chansen att på allvar stoppa skatteflykt”

Jag och mina gröna kollegor i EU-parlamentet skriver tillsammans i SvD om att EU behöver tuffare regler med offentlig land-för-land-rapportering för att stoppa skatteflykt.

”Nu finns chansen att på allvar stoppa skatteflykt”

Vanliga medborgare och småföretag betalar stora belopp i skatt varje månad. Men de största och rikaste företagen utnyttjar globaliseringen och tar ut sina vinster i skatteparadis eller länder där skatten är extremt låg. Det drabbar offentlig verksamhet som skolor och vård i Sverige och Europa, men allra värst drabbas de fattiga delarna av världen.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Utvecklingsländer förlorar i dag omkring 1000 miljarder dollar årligen i olovlig kapitalflykt och därtill hundratals miljarder dollar årligen i formellt laglig skatteflykt när företag på olika sätt försöker minimera sina skattebetalningar. Det handlar om långt mycket mer än det årliga globala biståndet.

Sedan medier avslöjat skandaler som ”Lux Leaks” och ”Panama papers” har EU-kommissionen tvingats agera. Den föreslår nu offentlig så kallad land-för-land-rapportering där stora företag måste redovisa var de har anställda och var de betalar skatt. På detta sätt ökar pressen på företag som tar ut vinster på platser där de bara har en brevlåda att ändra sitt beteende.

Förslaget är ett steg framåt jämfört med reglerna i OECD där informationen enbart kan delas mellan länders skattemyndigheter. Offentlighet är mycket viktigt, särskilt i länder med svag skattelagstiftning och underbemannade skattemyndigheter. De förbättringar som har skett de senaste åren har skett just genom att journalister och organisationer gjort den oetiska verksamheten känd för en bredare allmänhet.

En svaghet med förslaget är att det begränsas till företagens verksamhet inom EU och till en lista på länder som är så kallade skatteparadis. Det betyder att bolagen kommer att kunna fortsätta att hålla hemligt vad de gör i andra delar av världen, till exempel i USA eller i fattiga utvecklingsländer. Kommissionen har också satt en hög tröskel för vilka företag som skall omfattas av de nya reglerna. Den föreslår att de ska gälla bolag som har en årlig omsättning över 750 miljoner euro. I så fall undantas 85–90 procent av de multinationella företagen.

I februari lade de två EU-parlamentarikerna som är ansvariga för ärendet fram sina ändringsförslag. Deras förslag om offentlig land-för land rapportering går längre än kommissionens text. De föreslår att offentlig land-för-land-rapportering ska vidgas till att omfatta de multinationella företagens aktiviteter i alla länder. De vill också se en lägre tröskel för vilka bolag som ska omfattas. Enligt förslaget ska företag med en omsättning på minst 40 miljoner euro årligen omfattas, vilket är i enlighet med EU:s egen definition av stora företag.

Omröstningen i EU-parlamentet väntas ske i juli. De gröna, vänstern och socialdemokraternas grupper är för. Det ska bli intressant att se hur de svenska allianspartierna kommer att rösta i frågan.

Även Sverige behöver ta ställning inför omröstningen i EU:s ministerråd. Regeringen bedriver ett omfattande arbete mot skatteflykt. Regeringen har förstärkt arbetet mot momsbedrägerier, stödjer kapacitetsuppbyggnad för skattemyndigheter i utvecklingsländer, arbetar för informationsplikt för skatterådgivare med mera.

Regeringen är också positiv till land-för-land-rapportering och vill inkludera fler länder i globala standarder för öppenhet och informationsutbyte. Finansminister Magdalena Andersson har dock hittills avvisat offentlig land-för-land-rapportering. Regeringen och EU-nämnden har inte heller tagit ställning i frågan om tröskelvärdena och om alla länder skall omfattas.

Vi ställer oss frågande inför denna tvekan. Vi gillar inte att EU skall ta ut egna skatter, men det är högst rimligt att samarbeta inom EU för att få slut på skatteflykten. I slutänden kan Sveriges röst bli avgörande för om det skall lyckas. Detta är faktiskt en historisk möjlighet.

Vi hoppas på ett genombrott både i EU-parlamentet och i ministerrådet som leder till att fler stora företag betalar sin rättmätiga del av skatterna i Sverige, EU och resten av världen.

Max Andersson (MP)

Linnéa Engström (MP)

Jakop Dalunde (MP)

Bodil Valero (MP)

EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna