Max Andersson

Norge, EES och vattenkraften

Norge har lite problem med EES-avtalet och vattenkraften. När Norge gick med i EES påstods det att vattenkraften inte skulle ingå i avtalet, men EG-domstolen har ändå fällt en dom som skulle kunna leda till att utländska intressen (däribland Vattenfall) skulle kunna köpa upp den.

Det är inte första gången EG-domstolen gör mycket konstiga tolkningar av fördragen, men den norska regeringen har satt sig till motvärn. Ali Esbati rapporterar om hur de nu föreslår en lag som kommer runt problemet. Det är en rätt elegant lösning.

När det gäller EU-regler finns det ganska ofta möjlighet att krångla sig undan om man bara har politisk vilja. Det har norrmännen. Problemet i Sverige är att våra regeringar oftast saknar den politiska viljan när EU kommer med ett högerförslag.