Max Andersson

Mina förslag för bättre politik för 3D-skrivare

Max Andersson står framför en 3D-skrivare och håller upp en 3D-printad jordglob.

3D-skrivare har hamnat på dagordningen. EU-parlamentet håller på att tas fram en rapport som ska skickas till kommissionen. Det första utkastet (pdf) innehåller både bra och dåliga delar, och jag har lämnat in 23 ändringsförslag. Ett av de stora problemen är att den ansvariga rapportören vill importera dåliga idéer från fildelningsdebatten i den nya politiken kring 3D-skrivare. Min linje är istället att värna innovation och kreativitet för att vi ska dra nytta av den nya tekniken. Jag har skrivit om detta i Sydvenskan förra året.

Frågan är inte färdigbehandlad på långa vägar utan detta var den första hållpunkten. Men redan nu kan ni läsa alla mina ändringsförslag i nedanstående pdf och vill ni följa ärendet framöver hittas det på EU-parlamentets hemsida här.

Ändringsförslag på betänkande om 3Dskrivare