Max Andersson

Min presentation i mp-Göteborgs provval

Miljöpartiet de Gröna i Göteborg har påbörjat årets provval. Jag kandiderar för omval till riksdagen och det här är min presentation. Mer information om provvalet och de andra kandidaterna finns här. [död länk]

Max Andersson
Riksdagsledamot, 35 år
0707-79 00 22, www.mp.se/maxandersson

Jag bor i Bergsjön här i Göteborg och har varit med i Miljöpartiet sedan 1992. Sedan valet 2006 har jag representerat Miljöpartiet i riksdagen. Det har varit tre intensiva, roliga och lärorika år. Jag sitter i utrikesutskottet och riksdagens EU-nämnd och jag har motionerat om allt ifrån friare fildelning och höjda studiemedel, till att minska direktreklamen och förbjuda uranbrytning.

Sedan 2008 är jag ledamot i Miljöpartiets partistyrelse, där jag ansvarar för EU och IT-politik. Jag har också ägnat mycket tid åt att vara ute i hela landet och föreläsa, debattera och tala på demonstrationer.

De frågor som jag har jobbat mest med är klimatpolitiken, Lissabonfördraget och kampen mot FRA och övervakningssamhället.

En annan fråga som jag har kommit ut bra med i media är att politiken bör lyssna på vad den nya forskningen säger om vad som gör människor lyckliga. Det är ofta saker som vi gröna redan gillar.

Jag känner mig också nöjd med mina insatser i EU-valrörelsen. Jag hade en nyckelroll i det viktiga förberedelsearbetet med valplattform och valmanifest, och trots att jag aktivt uppmanade människor att kryssa Carl Schlyter istället för mig, så fick jag ändå 2800 personkryss. Det var också oerhört kul att se valresultaten på de skolor jag besökt. Efter att jag var med i debatten på Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg fick miljöpartiet 49,7% i skolvalet.

Det roligaste jag vet i politiken är att hjälpa andra att utvecklas och bli bättre politiker. Politik är ett lagarbete, och vi behöver bli både fler och bättre om vi ska kunna förverkliga våra visioner.

I nästa valrörelse så kommer klimatet att vara vår stora fråga. Jag vill också satsa på att lyfta integriteten och vår IT-politik. De frågorna kommer att spela roll i valet.

Sammanfattningsvis så tycker jag att jag har gjort ett bra jobb. Jag känner också att det går allt bättre för varje år, och jag är övertygad om att jag kan göra ett ännu bättre jobb nästa mandatperiod.

Om du undrar om något så får du gärna ringa mig!