Max Andersson

Max Andersson till EU-parlamentet

Nu är medlemsomröstningen om miljöpartiets EU-lista igång. Valberedningen föreslår mig på fjärde plats och jag står gärna högre än så.

Jag brinner för grön politik och EU-frågorna är mitt specialområde. Jag satt i riksdagen under förra mandatperioden, och nu är jag biologistudent, EU-ansvarig i partistyrelsen och miljöpartiets gruppledare i European Green Party. När jag var riksdagsledamot satt bland annat i EU-nämnden och Utrikesutskottet och var ansvarig för arbetet mot Lissabonfördraget. Några andra meriter är att jag sitter i partistyrelsens arbetsutskott, har varit språkrör för Gröna Studenter, och skrivit en studiebok om EU. En annan sak jag är stolt över är min insats i den statliga vallagsutredningen där jag fick igenom en hel del grön politik. Det var även i huvudsak jag som tog fram EU-avsnittet i det nya partiprogrammet.

Jag vill att Miljöpartiet ska vara ett EU-kritiskt parti och att vårt arbete i EU-parlamentet ska fokusera på att driva igenom gröna sakpolitiska framgångar. Jag är stolt över det arbete som Miljöpartiet har drivit i EU-frågan genom åren, och särskilt stolt över våra insatser för att vinna EMU-folkomröstningen.

Det finns många viktiga frågor i politiken, med den allra viktigaste är klimatet. Sverige och EU måste skärpa sig och minska utsläppen betydligt snabbare. Det finns mycket som kan göras när det gäller att skärpa EU:s klimatpolitik, men det krävs också det politiska modet att våga berätta att klimatomställningen inte kommer att bli en dans på rosor. Jag har tagit fajten i klimatfrågan mot både regeringen, klimatkrisförnekare och mytspridande journalister, och det kommer jag fortsätta göra.

Jag är djupt oroad av EU:s superstatsambitioner och brist på demokrati. Eurokrisen har kostat enormt mycket både i form av pengar och mänskligt lidande, och den är en direkt följd av EU:s konstruktionsfel. De närmaste åren har vi en historisk chans att demokratisera och ta tillbaka makt från EU. Jag har skrivit ett kapitel till den gröna tankesmedjan Cogitos EU-antologi om  hur vi ska ta till vara på den chansen. Den politiska makten ska ligga på de nivåer där folkstyret är starkast.

Min tredje profilfråga är kampen mot övervakningssamhället. Om vi inte försvarar rätten till ett privatliv så kommer den att gå förlorad, Jag har jobbat mycket med FRA-frågan och datalagringsdirektivet, och var en av de första i riksdagen att uppmärksamma ACTA-avtalet. EU-parlamentet är en bra arena både för att motverka de integritetskränkande lagar som alltför ofta väcks inom EU-apparaten, och för att samla till en politisk motoffensiv mot det IT-spionage som bedrivs av storföretag och stater som USA.

Jag känner stor entusiasm inför den här valrörelsen. I senaste EU-valet fick jag 2800 personkryss trots att jag aktivt uppmanade människor att kryssa Carl Schlyter istället för mig. Det var också oerhört kul att se valresultaten på de skolor jag besökt. Efter att jag var med i debatten på Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg fick miljöpartiet 49,7 procent i skolvalet. Det vill jag gärna överträffa.

I Miljöpartiet är det medlemmarna som bestämmer hur EU-listan ser ut. Medlemsomröstningen pågår 20 januari till 2 februari. Jag hoppas på ditt stöd.