Max Andersson

Lissabonfördraget på svenska

Den omdöpta EU-konstitutionen finns nu äntligen tillgänglig i korrekt svensk översättning [död länk]. EU-konstitutionens 448 paragrafer har genom hårt arbete blivit omstuvade till endast sju.

Artikel 1 utgör ändringar av EU-fördraget
Artikel 2 utgör ändringar av EG-fördraget sid 54 (dels A övergripande ändringar, dels B specifika ändringar)
Artiklarna 3-7 sid 174-175 utgör Slutbestämmelser (horisontella bestämmelser, ikraftträdande m.m.)

Dessutom finns en ingress, ett antal juridiskt bindande protokoll och en massa förklaringar. Sammanlagt har man lyckats klämma in det hela på 287 sidor.

EU-konstitutionens innehåll är dock i princip oförändrat.

Men innan någon läsare tar sig före att skriva ut fördraget direkt, vill jag varna för att i det i föreliggande skick är ganska svårläsligt (till och med Jonas Sjöstedt har missuppfattat en viktig paragraf vid minst ett tillfälle.) Svenska Institutet för Europapolitiska studier, SIEPS förbereder dock en konsoliderad version (dvs en läslig version) där man fört in förändringarna i den löpande texten. Ryktet säger att ska den vara färdig nästa vecka, och för den som kan ge sig till tåls till efter nyår planeras även en så kallad pop-utgåva.