Max Andersson

”Läs CETA-avtalet, Federley”

Max Andersson utanför EU-parlamentet

Jag replikerar Centerpartiets Fredrick Federley om CETA-avtalet i Expressen.
***

Det gynnar knappast skånska bönder att CETA-avtalet snedvrider konkurrensen gällande kanadensiskt kött, skriver Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson i en replik till Fredrick Federley (C) och Niels Paarup-Petersen.

I en debattartikel på Kvällsposten Debatt menar EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) och Niels Paarup-Petersen, gruppledare för Malmöcentern, att CETA-avtalet mellan EU och Kanada gynnar ekonomin och skapar nya jobb i Skåne och resten av Sverige. Det är inte bara felaktigt, de tycks också ha missat de allvarliga risker avtalet innebär för klimat, miljö och konsumenter.

 

Det är värt att notera att Federley och Paarup-Petersen inte citerar några studier om att CETA skulle skapa arbetstillfällen och markant tillväxt. Inte så konstigt, då något sådant material inte heller existerar, varken för Skåne eller resten av EU. Enligt EU-kommissionens eget underlag resulterar CETA i bästa fall i några tiondels promille BNP-tillväxt, medan ett flertal studier, däribland från EU-parlamentet, menar att avtalets effekter på jobb är marginell, om ens mätbar.

 

Visst må Centerpartiet berömma den kanadensiske premiärministern Justin Trudeau, men det är ju inte han som har förhandlat CETA. Det gjorde hans företrädare på posten som premiärminister, den konservative politikern Stephen Harper – en person vars bristande åtgärder på klimatområdet är ökänt och som varit ansvarig för att Kanada i en rapport av Climate Action Network från år 2014 rankas som det sämsta landet på klimatområdet i hela den industrialiserade världen.

 

Att Federley, som tidigare röstat för underlättad export av miljöskadlig skiffergas och särskilt klimatsmutsig råolja (från oljesand) inom ramen för TTIP-avtalet mellan EU och USA, inte ser några klimatproblem med CETA kommer möjligen inte som någon överraskning, men övriga C-politiker bör ägna frågan större uppmärksamhet. Vi talar här om ett avtal som riskerar att medföra oacceptabla risker när stater som lagstiftar till skydd för miljö, klimat och konsumenter kan dras inför rätta av utländska investerare.

 

Avtalet ökar även markant den tullfria kvoten av kanadensiskt kött. Köttet skall vara hormonfritt, men är i övrigt framtaget med bristande djurskydd och slentrianmässig användning av antibiotika. Det innebär lägre produktionskostnader och riskerar att snedvrida konkurrensen. Det är knappast något som gynnar skånska bönder.

 

Miljöpartiet ser gärna fler jobb i Skåne. Vi ser också gärna handelsavtal som gynnar fri och rättvis handel. CETA gör dessvärre ingetdera, och därför röstade de gröna nej till CETA i EU-parlamentet. Det borde även Fredrick Federley gjort, om han bemödat sig att läsa avtalet och tagit problemen på allvar.

 

Max Andersson (MP)

EU-parlamentariker