Max Andersson

KUU

Sedan i tisdags är jag miljöpartiets ledamot i Riksdagens sammansatta Konstitutions- och Utrikesutskott, KUU. Det är ett nytt utskott som bildats särskilt för att diskutera frågan om EU-konstitutionen.

Behöver jag säga att jag är taggad?