Max Andersson

KU-anmälan av kulturministern

Natten till onsdagen ägnade jag några timmar att få ihop en KU-anmälan av kulturministern för hennes uttalanden angående Pirate Bay-målet.

Jag hade egentligen tänkt skriva en debattartikel om EMU under onsdag eftermiddag, innan jag höll i valarbetarutbildning för mp-Göteborgs medlemmar, men jag omprioriterade och fick istället in en artikel om KU-anmälan på Newsmill.

Dagens Nyheter, SvD, Sydsvenskan, PC för alla, GP och en del andra har artiklar om anmälan.

Begäran om granskning av kulturministerns uttalanden om Pirate Bay-målet

Enligt regeringsformen ska statsråd inte utöva ministerstyre, och domstolarnas rättstillämpning i enskilda fall vara oberoende av andra myndigheter, däribland regeringen.

Trots detta uttalade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, enligt Ekot den 26 maj 2009, vid ett möte med organisationen Svenska Kompositörer av Populärmusik att hon välkomnade tingsrättens dom i det pågående Pirate Bay-målet.

Pirate Bay-målet är ett pågående ärende, och det rör sig om en kontroversiell fråga. Målet gäller fyra personer som varit inblandade i, eller har anknytning till, en hemsida på vilken det länkats till material på internet, och de fyra har blivit dömda för medhjälp till upphovsrättsintrång. Tingsrätten satte straffet uppseendeväckande högt till fängelse i ett år och skadeståndet till 30 miljoner kronor. Domen har dock överklagats och har ännu inte prövats i hovrätten.

Trots detta sade ministern i en intervju på Ekot den 26 maj 2009 att hon anser att det rör sig om stöld, och hänvisar till straffskalan för stöld. Detta är något som de fyra i Pirate Bay-fallet inte ens har blivit åtalade för.

Det är olämpligt att en minister blandar sig i ett pågående rättsfall, och skickar ut signaler om att domstolar ska döma på det ena eller andra sättet. Det gäller särskilt när det handlar om ett område där rättsväsendet håller på att etablera en praxis. Saken blir ännu allvarligare av att det gäller ett fall som dessutom kan leda till fängelsestraff.

Jag vill därför att Konstitutionsutskottet granskar statsrådets uttalanden i denna fråga, och deras förenlighet med regeringsformen och principen om domstolarnas oberoende ställning.

Max Andersson (MP)

Det ska bli intressant att se vad som händer när KU granskar ärendet nästa vår.