Max Andersson

Kommer EU stoppa minkfarmslagen?

EU har länge varit ett problem för de som vill ha en etisk djurhållning. EU betraktar djurprodukter ungefär som vilka varor som helst och det är mycket svårt att stoppa import på etisk grund. Det gör det svårare att ha höga krav här i Sverige.

Idag så vill till exempel inte regeringen höja kraven på äggindustrin – ett krav som skulle har stort folkligt stöd – eftersom EU inte skulle tillåta oss att stoppa import från tex finska hönsfabriker. Den enda effekten av hårdare krav i den svenska lagstiftningen skulle då vara att äggproduktionen flyttade till Finland där lagarna redan nu är ännu sämre.

Det är beklagligt, men ändå begripligt. Så går det om man betraktar djur som varor, och sätter den heliga fria marknaden framför etik och nationell självständighet.

Men den senaste djurskyddsnyheten på EU-fronten är helt absurd. Den svenska regeringen har, under visst tryck från miljöpartiet, slutligen har lagt fram ett förslag om en ny minkfarmningslag som ska ge minkarna rätt till beteende, bland annat att kunna simma. Förslaget väntas sätta stopp för minkfarmningen i Sverige. Nu har dock Frankrike lyft frågan till EU-kommissionen, som förbjuder Sveriges riksdag att ta något beslut till dess kommissionen gett sitt godkännande.

Jag förstår faktiskt inte varför EU-kommissionen ens ska att uttala sig i frågan om vi ska tillåta djurplågeri här i Sverige. Det är ju inte inte ens i närheten av osund konkurrens gentemot andra medlemsstater. Det är ju inte ens ett ingrepp i den heliga frihandeln. Om fransmännen är oroliga för att de inte ska få tillräckligt med minkpälsar till sin pälsindustri, så är det inte vårt problem.

EU-kommissionen lär komma att dröja med sitt beslut i 3 månader. Oavsett vilket besked den kommer fram till är det här ännu ett skäl att lämna EU. Politiken i Sverige ska avgöras av folkviljan istället för av Bryssel.