Max Andersson

”Klimatet framför storföretagen”

Klimatförändringarna fortsätter i ohejdad takt och nu krävs en omvandling av våra samhällen som saknar historiskt motstycke. I detta läge är det hög tid att reformera EU och göra unionen till en kraft att räkna med – men då behöver klimatet få gå före storföretagens intressen.

Trots att den innehöll få egentliga överraskningar slog FN:s klimatpanel IPCC senaste rapport ner som en bomb bland politiker, medier och allmänhet. Världen har bara ett drygt decennium på sig att genomföra en radikal samhällsomvandling för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader – en nivå som i sig är farlig. Klimatproblemet har varit känt i över 25 år men vi har ändå inte lyckats vända utvecklingen. Tvärtom ökade EU:s utsläpp under år 2017 med drygt en halv procent mot året innan

De politiska lösningarna finns, men EU är än så länge en del av problemet. Under min tid i Bryssel har jag fått en allt klarare bild av varför – EU har gett kommersiella särintressen enorma möjligheter att påverka både lagstiftning och hur unionen agerar internationellt. Vare sig det rör sig om miljölagar, upphovsrättsreformer eller avtal om mänskliga rättigheter är storföretagen på plats och bromsar, bråkar och lobbar för så svag lagstiftning som möjligt. Starka krafter arbetar också för att ytterligare stärka storföretagens möjligheter att urvattna nya lagar genom handelsavtal som CETA och TTIP. EU tillåter heller inte länder att införa tuffare klimatkrav på varor eftersom regelverket sätter handeln före miljön.

Idén att låta storföretagen härja fritt medan miljö, klimat och allmän välfärd sätts på undantag har ett pris – det ser vi inte minst i länder som Ungern och Polen där högerkrafter kapitaliserat på missnöje och orättvisor i kölvattnet av bristande reformer och börjat nedmontera demokratiska institutioner.

EU behöver reformeras. När det fungerar kan det vara oerhört kraftfullt, men det måste sluta vara en sammanslutning som främst gynnar de största företagen och i stället formas till ett samarbete som räddar klimatet. Då krävs skärpta lobbyregler och en offentlighetsprincip så att storföretagens inflytande minskar och människor får insyn i vilka beslut som tas och varför. Men framför allt behöver klimatfrågan upphöjas till den akuta överlevnadsfråga den faktiskt är, och bli huvudfokus för unionens åtgärder. Tyvärr finns det dock starka krafter och partier inom EU som gör sitt bästa för att bevara status quo.

Men det går att förändra. De senaste åren har EU-parlamentet, med den gröna gruppen som drivande, röstat för att höja EU:s klimatmål, skärpa lagstiftningen mot storföretagens skatteflykt och förbjuda en stor del av de plastartiklar som förstör världshaven. Därför behövs Miljöpartiet i EU-parlamentet, och därför behövs våra gröna kolleger från Europas alla hörn. Det finns fortfarande tid att vända utvecklingen. EU måste inte vara en del av problemet. Tillsammans kan vi göra det till en kraft att räkna med för klimatet!


Max Andersson (MP),
EU-parlamentariker