Max Andersson

Jag börjar jobba på Skiftet

Bild på Max Andersson, framför en skylt med Skiftets logotyp.

Nu i dagarna har jag börjat jobba som utredningschef på Skiftet, med ett projekt för att sätta strålkastarljuset på de demokratiska problemen med lobbyism.

Skiftet är en partipolitiskt oberoende folkrörelse som kämpar för ett mer rättvist Sverige, och den har sett hur den ohämmade lobbyismen sätter upp hinder för en bättre politik.

Det grundläggande problemet med lobbyism är att det gör det möjligt för starka ekonomiska intressen, som friskolejättar och fossilindustri att köpa sig politiskt inflytande. Det finns dessutom risk för korruption.

För att minska de riskerna, och jämna ut spelplanen mellan de som har gott om pengar och de som har goda argument så har många länder infört regler om lobbyregister, öppenhet, och karantän så att inte politiker kan byta sida och bli lobbyister från en dag till en annan. Jag var själv med och drev igenom en skärpning av lobbyreglerna i EU-parlamentet. Den första november kommer de reglerna skärpas igen!

Kritiken av lobbyismen i Sverige blir allt starkare. Trots att flera ministrar själva är gamla lobbyister så har regeringen behövt tillsätta en statlig utredning om att skärpa reglerna. Jämfört med andra länder så har Sverige en anmärkningsvärt svag lobbylagstiftning. Det är dags att vi ändrar på det!