Max Andersson

Irak-kriget är förlorat

Allt fler amerikaner inser nu att de inte kan vinna kriget i Irak. Republikanerna vägrar kommentera saken, men diskret plockar de bort symboler som påminner om att detta olycksaliga krig startades av USA på egen hand, under starka protester från världsopinionen.

”Freedom Fries” har precis dragits tillbaka från Capitoliums menyer.

När dras trupperna tillbaka från Irak?