Max Andersson

Ingen folkomröstning i Danmark

Så har då den danska Folketinget beslutat sig för att gå emot den starka opinionen för en folkomröstning om den nya EU-grundlagen.

Uppenbarligen är även den danska ja-sidan rädd för att fråga folket om de vill ha det nya EU de vill skapa.

Det bedrövliga beslutet ger mig dock ett osökt tillfälle att citera den gamla klyschan ”inget ont som inte för något gott med sig”. Den danska regeringen har nyligen bestämt sig för att folkomrösta om att ge upp de fyra danska undantagen från Maastrichtfördraget (bland annat EMU och EU-militär). Enligt Berlingske Tidende tror många av regeringspartiernas kretsordföranden att Folketingets vägran att folkomrösta om Lissabonfördraget kommer att slå tillbaka i folkomröstningen om undantagen och de nu riskerar att förlora.

Det är bara att hoppas de har rätt, och att svinhugg går igen.