Max Andersson

Inför upphovsrättsomröstningen

De senaste dagarna har EU:s upphovsrättsreform äntligen fått den uppmärksamhet den förtjänar. Mitt utskott har antagit ett lagförslag som riskerar att ställa till allvarliga problem för internet. Nästa vecka, troligtvis den 5 juli, kommer EU-parlamentet få rösta om utskottets förslag ska accepteras eller om hela parlamentet ska få möjlighet att göra om det senare i höst.

Det har hänt mycket under processen och det florerar olika information på flera håll. Och på vissa ställen även desinformation och överdrifter. Så här kommer en sammanställning av läget för upphovsrätten som är aktuellt i slutet av juni 2018.

Det hela började med kommissionens förslag till upphovsrättslagstiftning i vilken det finns två artiklar som har blivit uppmärksammade i media och som kan bli problematiska. Artikel 11 om en särskild upphovsrätt för utgivare och artikel 13 som i praktiken innebär krav på uppladdningsfilter.

Vår ståndpunkt

Vi är för att kreatörerna ska få skälig ersättning men dessa två förslag riskerar att slå väldigt fel, och på vissa områden till och med göra situationen sämre.

Vi är således mot artikel 11 och de delar i artikel 13 som handlar om införande av obligatoriska uppladdningsfilter.

Bakgrund:

Särskild upphovsrätt för utgivare (artikel 11)

Tanken med den särskilda upphovsrätten för utgivare är att skydda tidningsutgivare från förlorade intäkter på grund av sajter som till exempel Google News, Facebook och LinkedIn som äter upp den största delen av annonskakan. Det är detta förslag som ibland, lite missvisande, brukar beskrivas som en länkskatt, eftersom det kommer att kosta pengar för plattformar att göra det möligt att länka till nyheter.

2014 införde Spanien en ersättningsrätt för medieföretag gentemot sökmotorer och nyhetsaggregatorer. Tjänster som publicerar länkar till och utdrag från nyhetsartiklar måste betala en avgift till den spanska tidningsutgivarföreningen AEDE. Utgivarna själva kan inte välja att göra sitt innehåll gratis tillgängligt. Google News beslöt då att helt stänga sin verksamhet i Spanien.

Resultatet av den spanska lagen är att tidningarna fått mindre trafik och mindre intäkter. Och det är de små tidningarna som drabbats hårdast.

Också Tyskland har infört en liknande lag, men inte heller där har den gett några nämnvärda intäkter till medierna. I stället har många medier där helt enkelt avsagt sig rätten att teckna licenser och ger Google rättigheterna gratis.

Nu vill man alltså göra om försöket på EU-nivå, inom ramen för den stora upphovsrättsreformen. Tanken är att alla europeiska medieföretag tillsammans blir tillräckligt starka för att stå upp mot Google och Facebook, eller det tror i alla fall EU-parlamentets huvudförhandlare Axel Voss (CDU, Tyskland). Även andra EU-parlamentariker tycker att “något måste göras” för att skydda pressen, och de verkar naivt hoppas på att förslaget funkar.

Kritiker menar att den nya upphovsrätten skulle göra det svårt att citera och dela nyheter med varandra och kan vara ett rejält hinder för till exempel källhänvisningar på Wikipedia. Risken är att det kan bli svårt och dyrt att länka.

Det finns en diskussion om exakt vad som kommer att omfattas av denna nya rättighet för utgivare. Utskottets förslag försöker begränsa det så att enbart länken i sig inte ska kräva betalning, men artikelns titel kommer att kräva licens, och i de fall där artikelns titel ingår i hemsidesadressen som till exempel: www.svt.se/kultur/idag-rostar-eu-om-kritiserad-upphovsrattslag är det juridiskt tveksamt om det ens ska gå att länka utan licens.

Det är logiskt att utskottsmajoriteten vill att det ska vara svårt att länka gratis. För om det är lätt att länka utan licens kommer ju folk göra det istället.

I EU-kommissionens ursprungliga förslag var dessutom tanken att licenskraven skulle gälla retroaktivt i 20 år. Det förslaget har lett till en hel del oro, eftersom många sidor skulle behöva släckas ned eftersom det är ogörligt att plocka bort länkar manuellt, men detta ingår lyckligtvis inte i utskottets förslag.

Uppladdningsfilter (del av artikel 13)

Uppladdningsfilter är ett krav på plattformar vars användare kan ladda upp material.

Exakt vilka som ska omfattas och under vilka omständigheter är under förhandling, men de som blir drabbade kommer att tvingas att automatiskt övervaka, utvärdera och eventuellt förhindra alla användare som laddar upp någon typ av material på deras plattform som verkar inkräkta på någons upphovsrätt. Eftersom att det ekonomiska ansvaret hamnar på plattformen kommer detta att leda till onödigt försiktiga filtreringar har förslaget därför kommit att kallas för #censurmaskinen.

Uppladdningsfiltren har tillkommit efter massiv lobbyism från skivbolag och stora artister, som klagar på “värdegapet”. De menar att fler än någonsin lyssnar på musik men att detta inte speglas på artisternas bankkonton. Men länken mellan obligatoriska uppladdningsfilter och artisternas intäkter är inte tydlig.

Det är troligt att obligatoriska uppladdningsfilter skulle slå hårt mot mindre plattformer, som inte har råd att ta fram filtren (YouTube har lagt ned en halv miljard på att ta fram content ID och har därmed ett försprång). Filtren slår redan mot mindre kända artister, t ex har en tysk artists video tagits bort för att en mer känd artist gjorde en cover och då trodde Content ID att den första hade plagierat den andra.

I videon nedan samtalar jag med min kollega Julia Reda, som är Gröna Gruppens förhandlare om den här lagen,  om en del av problemen med artikel 11 och 13.

Fler videos om upphovsrätt i min Youtubekanal.

Ministerrådets position om upphovsrätten

Rådet antog 25 maj en position som inte innebär några särskilda förbättringar från Kommissionens förslag om särskild upphovsrätt för utgivare och uppladdningsfilter. Den enda lilla förbättringen är att undantagen för uppladdningsfilter är något fler. Sverige har inte protesterat högljutt.

Pågående arbete i EU-parlamentet

I parlamentet har frågan tagit många turer, varit svårförhandlad och det har varit många skuggmöten. Efter att flera utskott antagit yttranden med goda kompromiss-skrivningar som gick emot kommissionens förlag togs till slut ett beslut i utskottet för rättsliga frågor 20 juni. Det innehåller fortfarande en särskild upphovsrätt till utgivare och uppladdningsfilter. Dessutom gavs mandat att inleda trialogförhandlingar.

Därför pågår just nu en aktion på många plattformar för att få EU-parlamentarikerna att riva upp det förslaget så att det kan tas upp i plenum. Det kommer att krävas 76 namnunderskrifter, men eftersom att både grupperna GUE och Greens/EFA har sagt att de vill göra så blir det inte något problem. Det kommer då innebära att frågan om att häva mandatet går till omröstning, med allra största sannolikhet på torsdag 5 juli.

Om det lyckas kommer hela direktivet att kunna tas upp igen i plenum, sannolikt i september. Till dess finns det chans att söka ett brett stöd för de kompromisser vi föreslår.

Det finns flera kampanjer som försöker påverka politiker att riva upp det här beslutet. En av de är Save Your Internet.