Max Andersson

”Imperiet” har kommit!

Nu har min första bok anlänt från tryckeriet. Boken heter ”Imperiet – en studiebok om EU”, och är precis vad det låter som: en kortfattad studiebok om EU, skriven ur ett kritiskt perspektiv.

Boken är skriven för en bredare publik än de flesta EU-böcker, och den är ett rödgrönt samarbetsprojekt mellan mig och socialdemokraten Kalle Holmqvist. Vi har dessutom försökt skriva den så att vi inte skrämmer bort borgerliga läsare mer än nödvändigt.

Målet med boken är att den ska vara en bra och överskådlig bok för både gamla och nya EU-kritiker som vill sätta sig in i frågan från grunden. Den som läser boken får en bra allmänorientering om hur rödgröna EU-motståndare ser på unionen idag, och vi hoppas att ”Imperiet” ska bli en märkbar motvikt mot all den EU-positiva information som dominerar utbudet på de flesta bibliotek.

Imperiet utkommer på Murbruk Förlag. Det enklaste sättet ett köpa den är genom Adlibris och Bokus. (I skrivande stund är Adlibris är något billigare.)

ISBN: 9789197783231