Max Andersson

Göteborgsposten borde rodna

Gårdagens ledarkrönika i GP är något av ett stolpskott. Skribenten Malin Lernfelt har läst på precis tillräckligt för att göra bort sig.

Demokrati i all ära, men vad är det egentligen dessa människor vill att vi skall folkomrösta om? Skall vi i så fall rösta om att behålla det nuvarande Nicefördraget som är utformat för ett helt annat – och framförallt mycket mindre – EU, eller att säga ja till ett nytt fördrag som gör det möjligt för en union med 25 medlemmar att kunna fatta effektiva beslut?

Någon borde berätta för Malin Lernfelt att hennes påstående om att Nicefördraget utformades för ett ”mycket mindre” EU bara är helt fel. När Nicefördraget antogs var ja-sidans främsta argument att det handlade om att möjliggöra utvidgningen. Och att hon fått för sig att EU har 25 medlemsstater (istället för 27) stärker inte direkt hennes trovärdighet.

Det finns mycket annat att kommentera – till exempel det absurda påstående att debatten i EMU-folkomröstningen handlade om EU-medlemskapet och inte om EMU – men det värsta är ändå hennes anklagelser om att miljöpartiet och vänsterpartiet egentligen inte är emot den nya EU-grundlagen i sig. Istället påstår hon att vi kräver folkomröstning bara för ”att sätta käppar i hjulet” för EU. Det är en respektlös argumentation.

Jag röstade nej till EU 1994, och jag är övertygad om att mycket skulle kunna förbättras om vi gick ur. Men jag är inte mot den nya EU-grundlagen därför att jag är för ett utträde. Jag är mot den för att den på det stora hela innebär en försämring. Framförallt så flyttar den makt till EU på medlemsländernas bekostnad, innehåller ett principbeslut om en EU-armé, och är ett stort steg mot ett Europas Förenta Stater.

Malin Lernfelts krönika innehåller en hel del som tyder på att hon inte har satt sig in i vare sig EU-frågan eller den nya grundlagen ordentligt. Innan hon anklagar oss som är kritiska till den nya EU-grundlagen för att egentligen vara mot något annat så borde hon hålla upp en spegel framför sitt eget ansikte och ställa sig frågan om inte den anklagelsen egentligen borde riktas mot henne själv.

Det vore bra om vi kunde få en bra debatt och för och nackdelarna med den nya EU-grundlagen. Men då får allt ja-sägarna läsa på lite bättre.