Max Andersson

Goda nyheter från Storbritannien

Jag har medvetet bestämt mig för att inte överväldiga bloggen med goda nyheter från kampanjen mot EU-konstitutionen på de brittiska öarna.

Men att 82% av britterna vill ha en folkomröstning, att ett 40-tal av Labours parlamentsledamöter förbereder ett uppror mot premiärminister Gordon Browns försök att undvika folkomröstning, och att flera fackföreningar nu har ställt sig bakom kravet är faktiskt värt en länk.

Den omdöpta EU-konstitutionen börjar ligga risigt till. Och blir det en folkomröstning säger opinionsmätningarna att nej-sidan skulle vinna med bred marginal.