Max Andersson

”Frågorna EU-toppmötet inte tog tag i”

EU-toppmötet i Göteborg är över. Jag skriver i Dagens Arena om frågor som skulle kunna förbättra välfärden på riktigt som EU nu behöver komma till beslut på.

MP-parlamentariker: Frågorna EU-toppmötet inte tog tag i

Det sociala toppmötet i Göteborg är tunt på verkligt innehåll. Om Sverige och andra länder menar allvar med talet om ett rättvist Europa behöver de rösta för de progressiva förslag som finns i ministerrådet, till exempel mot skatteflykt och lönedumpning, skriver Max Andersson, EU-parlamentariker (MP) 

I dag, fredag, har EU-ledarna träffats i Göteborg för att anta en deklaration. Den är inte bindande och mycket är redan beslutad politik. Toppmötet kommer mest att utmynna i vackra tal. Det kan låta bra när ledarna talar om ett socialt Europa men många länder värnar med rätta om sin självständighet i dessa frågor.

Det är inte säkert att beslut blir bättre om makt flyttas till EU-nivån. Det är väldigt svårt att få till stånd kvalificerade majoritetsbeslut i EU, och i praktiken kan man bara besluta om sådan politik som flera högerregeringar är villiga att gå med på. Men det finns konkreta förslag i EU i dag som skulle kunna minska de sociala spänningarna. Ett sådant är förslaget om det nya utstationeringsdirektivet som kan förbättra villkoren och höja lönerna för arbetare från andra länder och därmed motverka lönedumpning. Förhandlingar pågår.

En annan aktuell fråga är förslaget från EU-kommissionen och -parlamentet att stora företag skall behöva redovisa offentligt var de har sin verksamhet och var de betalar in skatt. Detta skulle försvåra avsevärt för dem att gömma pengar i skatteparadis. Omröstningen i ministerrådet kan bli jämn, särskilt efter avslöjandena i Paradisdokumenten.

Det är förvånande att den svenska regeringen överväger att rösta emot detta, och jag hoppas detta kan förändras. Om man vill att storföretag ska betala skatt måste man vara beredd att rösta för lagar som får dem att göra det.

De stora orden på EU-toppmötet döljer också det faktum att EU-kommissionen fortsätter att verka för en ekonomisk högerpolitik på många områden. EU:s handelsavtal sätter fortfarande storföretagens intressen före miljöskydd, demokrati och en stark offentlig sektor.

Fri handel kan vara bra och gynna entreprenörer och människor i både rika och fattiga länder, men då behöver vinsterna från globaliseringen komma många till del. I dag går vinsterna i ökad utsträckning till storföretag som kan flytta pengarna mellan länderna för att undvika skatt eller etablera sig i skatteparadis för att helt slippa betala sin del av de gemensamma resurser som de använder.

De stora orden måste ersättas av verklig handling.

EU försöker blockera processen i FN för ett avtal om att storföretag ska respektera mänskliga rättigheter. Samtidigt vill de att FN ska starta en global investeringsdomstol där företag skall kunna stämma stater när deras vinster hotas. Här krävs mer konsekvens från kommissionen men också från medlemsländerna.

För att skapa ett rättvist Europa krävs att många människor får tillbaka hoppet om att ett annat Europa är möjligt. Då behövs också en mer konsekvent politik som visar att vi vill ha en ekologisk omställning, minskade klyftor och ökad jämställdhet. Detta kommer att vara mitt budskap i Göteborg, på offentliga möten och på de folkrörelsemöten som kritiserar nuvarande EU-politik.

 

Max Andersson (MP), EU-parlamentariker