Max Andersson

För fred i Mellanöstern

Nu är bilderna från lördagens fredsmanifestation uppe på miljöpartiets hemsida [död länk]. Fredskoalitionen i Göteborg hade fått ihop en bred manifestation med mycket kort varsel, och jag och Karla Lopez representerade miljöpartiet. I mitt tal citerade jag bland annat den israeliske fredsaktivisten Uri Avnery, och påpekade att mer än tredjedel av israelerna tror att ingen kan vinna kriget i Libanon.

Jag fokuserade på kravet om ekonomisk bojkott, men jag lyfte också fram EU:s ansvar. EU:s gemensamma politik har hjälpt Israel destabilisera Palestinas folkvalda regering, bland annat genom att dra in biståndet.

Ett av manifestationens krav var att EU borde säga upp handelsavtalet med Israel. Det är ett bra önskemål, men det är tyvärr inte så realistiskt. EU:s utrikespolitik styrs av de stora länderna, och några av dem är tyvärr på Israels sida. Vi kan inte vänta på att Tony Blair ska byta åsikt. Det är dags att vi börjar bojkotta nu.

Till läsaren: Missa inte Uri Avnerys artikel.
Not till arrangörerna: Nästa gång vill jag att vi använder miljöpartiets högtalare!