Max Andersson

Fjärde namn på EU-listan

Miljöpartiets EU-valskandidater Peter Eriksson, Isabella Lövin, Bodil Ceballos och Max Andersson.
 

Nu är Miljöpartiets EU-lista klar och den toppas av:

  1. Isabella Lövin
  2. Peter Eriksson
  3. Bodil Ceballos
  4. Max Andersson.

Jag vill vara en stark röst för klimatet, EU-kritiken och kampen mot övervakningssamhället. Nu satsar vi på 4 mandat.

Och valkampanjen börjar bra. I årets första opinionsundersökning inför EU-valet får miljöpartiet 15,7 procent. Det är väldigt nära.