Max Andersson

Faktalänkar om EU:s utrikespolitik

När svenska EU-kritiker skriver om utrikespolitiken brukar vi fokusera på frågan om EU-armé och hotet mot alliansfriheten. När norska och danska EU-kritiker skriver fokuserar de istället mer på EU:s roll i världen. De skriver om jordbrukspolitikens konsekvenser för tredje världen, den protektionistiska handelspolitiken, EU:s misslyckade biståndspolitik, och kopplingen mellan bistånd och att EU tillåts bedriva rovfiske. Vi har också försökt lyfta de här frågorna, men man måste ändå erkänna att norrmännen och danskarna har gjort ett bättre jobb.

Jag tror att skillnaden har att göra med att Sverige är ett alliansfritt land. Alliansfriheten är oerhört viktig, och för oss EU-motståndare så är det ett av våra bästa argument. Norge och Danmark är med i Nato. Det gör att de lägger fokus på andra saker i sin argumentation.

Jag tror att vi har en hel del att lära från våra grannländer när det gäller att lyfta frågan om EU:s utrikespolitik. Faktum är ju att EU ofta spelar en genuint usel roll i världen, och vi behöver bli bättre på att lyfta fram det.

Jag håller på med ett bokprojekt för den EU-kritiska Tankesmedjan Annorlunda där jag sammanställt lite länkar om just EU:s utrikespolitik i allmänhet. Bland annat om detta.

Bra bakgrundsmaterial:

 • ”Vill Sverige bli län i EU-stat?” av Per Gahrton.
  Kapitel 3 om EU:s utrikespolitik är en bra början som tyvärr inte finns på nätet.
 • EU-guiden:
  EU-guiden är ett studiematerial från norska Nei til EU. Avsnitten om solidaritet och handlingsfrihet tar upp utrikespolitiken.

Lite mer utvecklad argumentation:

 • Miljöpartiets riksdagsmotion om EU-konstitutionen oktober 2003
  Lång motion. Avsnitt 5.5 och kap 8 tar upp utrikespolitiska frågor. (OBS: Några av de paragrafer som motionen hänvisar till bytte nummer innan konstitutionen skrevs under.)
 • ”Er EU ett solidaritetsprosjekt?”:
  Tungt studiematerial från Nei till EU. Av innehållsförteckningen att döma se den lovande ut.
 • Hemsidan Ansvarsflykt:
  En dansk sida för ungdomar om EU:s utrikespolitik. Sidan är producerad av Folkbevaegelsen mod EU och deras ungdomsförbund.
 • EU:s militärisering av Eva-Britt Svensson. En kort och läsvärd broschyr som är både pedagogisk och rik på fakta.
 • Nej till EU:s militärisering, en riksdagsmotion 2004 från (mp):

Andra korta läsvärda texter:

EU-fördragen:
Vad vore en lista med lästips utan hänvisning till fördragen?

 • Gällande EU-grundlag enligt Nice-fördraget, framförallt sidorna 14-23.
 • Konstitutionen: Utrikespolitiken står i paragraferna I-40 till I-44, samt paragraferna III-292 till III-312.

Fler länktips mottages naturligtvis tacksamt i kommentarerna…