Max Andersson

EU:s schizofrena Palestina-politik

Vissa EU-anhängare som Cecilia Malmström hävdar med eftertryck att det är bra att EU har en utrikespolitik. Men de är mycket mer intresserade av att EU ska ha en gemensam linje än vad den linjen går ut på.

EU:s politik gentemot Palestina borde dock få dem att tänka två gånger. Politiken är fullkomligt obegriplig och motverkar sitt syfte. Det är en politik som är omöjlig både att försvara och förklara.

EU:s medlemsländer har helt olika mål med sin Mellanösternpolitik. Vissa stöder Israel, andra vill ha en rättvis fred. Resultatet att man försöker utforma en politik när man inte har gemensamma mål blir en serie osammanhängande kompromisser som ingen kan vara nöjd med.

Svenska Dagbladet har en mycket bra artikel om läget på Gaza idag. Läs den.