Max Andersson

”EU måste förändras i grunden”

Jag och språkrören för Miljöpartiet i Kalmar län, Max Troendlé och Anna Bodjo skriver om EU:s framtid i Barometern.

EU måste förändras i grunden

EU är i kris. Storbritannien har beslutat lämna unionen. Eurozonen håller fortfarande kvar Grekland och andra länder i massarbetslöshet nio år efter bankkraschen 2008.

Till jubiléet har EU-kommissionen presenterat en så kallad vitbok med olika idéer för EU:s framtid. Ett av förslagen innebär fortsatt centralisering, EU-skatt, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och så vidare. Detta säger vi nej till, det skulle bara förstärka de problem som EU redan har.

Mer intressant är att kommissionen nu också talar om scenarier om att EU skall fokusera på färre saker än idag. Vi tror att en decentralisering av beslutsfattandet på många områden i EU är vägen framåt. Det är inte rimligt att föreningar i Småland skall behöva söka och redovisa sina byaprojekt hos byråkrater i Bryssel. Sjukhusen i Kalmar län ska kunna köpa lokal mat med högre miljö- och djurskyddskvalitet än vad de gemensamma EU-reglerna kräver. Jordbruksstödet kan i större utsträckning skötas av tjänstemän i Jönköping än i Bryssel. Länder måste kunna lämna euron om den skapar en djup ekonomisk kris.

Samtidigt behöver vi ett internationellt samarbete. Unionen har på många sätt misslyckats, men Donald Trumps och Jimmie Åkessons idéer om att återgå till en stängd nationalstat är fel väg att gå. Öppna samhällen har i grunden berikat människors liv. Vi konsumerar varor och tjänster från hela världen. Vi har vänner och släktband över gränserna.

Ett internationellt samarbete behövs, men på rätt områden. Miljöarbete, rättvis fördelning av flyktingmottagande, bekämpning av skatteflykt och många fler områden kräver samarbete över gränserna. Det är inte läge för ett svenskt utträde ur EU. Men unionen måste förändras i grunden.

Decentralisering av makt är en viktig del. En annan är att möjliggöra mellanstatliga samarbeten inom EU. Det är rimligt att grupper av länder inom EU kan gå samman och enas om att till exempel dela på flyktingmottagandet, bekämpa skatteflykt och stötta internationella nattåg. Detta liknar ett av kommissionens scenarier där de som vill göra mer tillsammans har den rätten.

Däremot är vi tveksamma till idén om ett EU i ”olika hastigheter”. Detta förknippas ofta med att Frankrike, Tyskland och Beneluxländerna går ihop till en federation som skulle få enorm makt i unionen. Om några länder vill bygga en superstat bör det ske utanför EU:s ram.

I onsdags inleddes förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Brexit är en reaktion på EU:s problem; den misslyckade valutaunionen, det demokratiska underskottet och att EU prioriterar storföretags intressen före miljö och social rättvisa, till exempel när det gäller handelsavtal som TTIP och CETA. Brexit måste bli ett tillfälle för självkritik och eftertanke. EU måste förändras i grunden och efter flaggviftandet på 60 årsjubileet är det nu dags att påbörja detta arbete.

Max Troendlé (MP), språkrör Kalmar län

Anna Bodjo (MP), språkrör Kalmar län

Max Andersson (MP), EU-parlamentariker