Max Andersson

”EU hotar fildelningen”

Debattartikel om EU och fildelning i GöteborgsTidningen.

***

EU hotar fildelningen

Faran med att flytta makten till EU är ovanligt tydlig när det gäller IT-politiken. De senaste åren har EU har drivit ett korståg mot fildelningen, och man förespråkar en alltmer orealistisk politik. Det är en framgång för upphovsrättslobbyn som trycker på för ökad övervakning och hårdare straff.

När makten flyttar till EU får vanliga medborgare får allt svårare att påverka politiken. I stället får de kapitalstarka intressena större inflytande. I EU räcker det tyvärr inte med ideellt engagemang. För att lyckas i Bryssel måste man ha råd att anställa lobbyister som jobbar professionellt med att påverka beslutsfattarna. Det är därför som till exempel EU:s jordbrukspolitik ser ut som den gör. Jordbrukslobbyn är stark, och den har ett direkt ekonomiskt intresse av en dålig politik.

Samma problem gäller i IT-politiken. Ett av många förslag som nu hotar fildelningen är den så kallade Ipred. Bredbandsoperatörer ska tvingas lämna ut uppgifter om sina kunder till film- och musik- industrin. I Danmark har sådana uppgifter redan använts för att skicka kravbrev på tiotusentals kronor till människor som misstänks ha laddat ner. Det är inte säkert att kravbreven går till folk som verkligen har fildelat, men om man inte betalar hotar bolagen med domstol, och att kostnaden i så fall ska bli många gånger högre.

Ipred är en dålig och rättsosäker lag, men den leder inte till att folk slutar fildela. Det troliga är i stället att människor skaffar sig anonyma uppkopplingar, och att lagen inte får någon större effekt.

Enligt beslut i EG-domstolen så behöver Sverige inte genomföra den del av Ipred som handlar om att tvinga operatörerna att lämna ut uppgifter om sina kunder. Regeringen har dock valt det ändå. Därmed bryter man också sitt vallöfte om att inte jaga en hel ungdomsgeneration.

Miljöpartiet har i grund och botten en positiv inställning till fildelning. Vi ser de stora fördelarna med den nya informationstekniken, men vi vill också ta hänsyn till musikers och andra konstnärers intressen. Men lagar måste vara rimliga och ha folkligt stöd. Jakten på fildelare är inte rimlig.

EU:s offensiv mot fildelningen kommer att misslyckas. Fildelningen kan inte stoppas med mindre än att man bygger upp ett övervakningssamhälle, där poliser går omkring och kontrollerar vad människor har i sina datorer och musikspelare. Den sortens förslag har förekommit i debatten, men det är inte rimligt.

Nu till våren är det val till EU-parlamentet. Miljöpartiet vill minska EU:s makt, och en viktig punkt i vår valplattform är att vi ska bekämpa EU:s angrepp på den personliga integriteten.

Jag är övertygad om att integritetsfrågorna kommer att bli mycket heta i den kommande valrörelsen.