Max Andersson

EU ger och EU tar…

Gårdagens goda nyhet var att EG-domstolens generaladvokat sagt ifrån mot regeringen Reinfeldts senaste förslag om att underlätta jakten på fildelare.

Utmärkt. EG-domstolen ska snart uttala sig om Sverige får införa den nya lagen och den brukar gå på generaladvokatens linje i 80% av fallen. Vi kan alltså räkna med att regeringen kommer att få bakläxa på sitt förslag om att internetoperatörerna ska tvingas lämna ut personuppgifter till frilansande privatpoliser.

Ibland tas det bra beslut även nere i Bryssel, eller om det nu är i Luxemburg generaladvokaten håller hus.

Men innan man brister ut i jubelrop är det på sin plats att minnas att hela fildelningsförbudet är ett försök att uppfylla ett EU-direktiv.

När beslutet togs på EU-nivå hade opinionen inte vaknat. När det togs i Sveriges riksdag hade de flesta svenska politikerna inte fattat. Under valrörelsen 2006 började till och med vanliga riksdagsledamöter från förbudspartierna fattat vilka dumheter de gjort. Både Reinfeldt och Persson antydde hastigt att lagen måste ändras.

Hade fildelningsförbudet varit en inhemsk dumhet som svenska politiker kommit på själva hade valrörelsen 2006 resulterat i dess skyndsamma avskaffande.

Men nu är det en EU-lag och då är den vansinnigt svår att ändra. Så istället för att ta en konflikt med EU väljer man att slåss mot verkligheten.