Max Andersson

E20 är bara som en större gata i Göteborg

Längs E20 i Skaraborg är trafiken ungefär som en större gata i Göteborg, inte mer än 6-7000 fordon per dygn.

Den nuvarande vägen räcker inte till, men den trafiken kan lätt sväljas av en 2+1 väg. Att bygga en 2+1 väg kostar bara en tjugondel av vad en motorväg kostar. Trots detta har samtliga partier i regionfullmäktige utom miljöpartiet röstat för motorväg.

Väglobbyn är stark, och det finns mängder med kommunalråd som vill sprida ut asfaltsmonument över sig själva i landskapet.