Max Andersson

Det gäller att läsa mellan raderna

Det finns de som gärna ser att den nya EU-grundlagen är kortare än den gamla. Det blir ju lättare att sälja in den som ett minifördrag då. Enligt ryktet har man åstadkommit detta genom att helt enkelt dra ner storleken på typsnittet.

Bloggen England Expects fann att det inte stämnde. Den nya EU-grundlagen är visserligen 8500 tecken längre, men man har inte alls dragit ner på storleken. Istället har fått den att se kortare ut genom att ta bort radavståndet!

Att det gör texten ännu svårare att läsa ska antagligen betraktas som en bonus.