Max Andersson

”Det finns inga planer på en EU-arme.” Eller?

Bild på demonstration

Svenska EU-anhängare har en otrolig förmåga att blunda för obekväma fakta. Nyligen diskuterade jag med en moderat i Västtrafiks styrelse som insisterade på att det inte fanns några planer på en EU-armé. Nej då. Absolut inte.

Igår arrangerade EU-parlamentets försvarsutskott ett seminarium i Bryssel. Ett av förslagen som diskuterades var att ta bort vetorätten för militära insatser, och kunna ta beslut om att sätta in EU:s stridsgrupper med kvalificerad majoritet.

En ledande byråkrat vid ministerrådet, Claude-France Arnould, förklarade också att att EU:s gemensamma stridsgrupper är mer ett verktyg för att driva på den politiska integrationen än till för att uppnå militära mål. På ren svenska betyder detta att man egentligen lika gärna skulle kunna använda nationella styrkor, men att man hellre skapar gemensamma EU-trupper av politiska skäl.

Försvarsutskottets ordförande Karl Von Wogau MEP, som sitter i samma partigrupp som moderaterna, var nöjd med seminariet och förklarade: ”We are on our way to a European Army”.

Men svenska moderater kommer naturligtvis att förneka detta så länge det går.

***
Bild via Flickr: No EU Army Originally uploaded by celesteh.