Max Andersson

Den nya norska klimatpolitiken låter bra

Sedan det senaste valet när den rödgröna trepartikoalitionen tog över i Norge har deras klimatpolitik börjat förbättras. Målen låter i alla fall bra.

Regjeringas klimamål er at:

* Norge skal overoppfylle sin del av Kyotoavtalen ved å skjerpe Kyoto-forpliktelsene med 10 prosentpoeng innen 2012.
* Norge skal forplikte seg til å kutte utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp innen 2020.
* Norge skal ta ansvar for å redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 100 prosent av våre egne utslipp innen 2050.

Och idag rapporterar SvD att den norska regeringen överväger att förbjuda försäljning av nya bilar som bara kan köras på bensin från och med år 2015. Även Kalifornien går i liknande tankar.

Kul.