Max Andersson

Den nya EU-grundlagen i läsbart format

Open Europe har gjort alla EU-intresserade en mycket stor tjänst genom att ta fram en läsbar version av den nya EU-grundlagen där man kan se direkt både vad som ändras jämfört med hur det är idag, och vad som är nytt jämfört med EU-konstitutionen.

Vansinnigt praktiskt.

När fördraget presenteras på det här sättet är det uppenbart att det i princip är samma förslag som folken i Holland och Frankrike röstade nej till 2005, även om ja-sägarna i Storbritannien och Holland försöker hävda motsatsen.