Max Andersson

Den nya EU-grundlagen är klar

Föga förvånande så har den nya EU-grundlagen blivit klar under toppmötet. Det är fortfarande oklart om den kommer att kallas Lissabon-fördraget, Reformfördraget eller något annat. Det officiella namnet ”Fördraget om ändring av fördragen om Europeiska Unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen” är ju något bökigt.

Portugiserna vill gärna kalla det Lissabonfördraget, men jag kommer nog att fortsätta kalla det den nya EU-grundlagen, för det är ju vad det är.

I princip gick i alla fall texten igenom så som den var föreslagen. Jag har inte hittat så mycket säker information kring vilka förändringar som gjordes, men det står i alla fall klart att italienarna lyckades tjata sig till en extra EU-parlamentariker, och det verkar som att bulgarerna får behålla rätten att stava Euro på ett vettigt sätt på det kyrilliska alfabetet, vilket jag antar gör vissa av litauerna sura eftersom de redan tvingats acceptera att stava euro på ett sätt som strider mot det litauiska språkets regler.

En källa hävdar också att en konstig förpliktelse för de nationella parlamenten att stötta EU har omformulerats i enlighet med önskemål från Storbritannien. Österrike ska ha fått någon form av lindring av sitt problem med att de har fri intagning på högskolan och att EU inte ska vara lika hårda på att tvinga dem ta emot tyska studenter som inte kommit in på sin utbildning i Tyskland. Det är dock oklart vad uppgörelsen går ut på.

Vad gäller den så kallade Ioannina-kompromissen om en nödbroms i lagstiftningen så verkar det som om att Polen har fått igenom någonting. Oklart vad. Kanske till och med det som de trodde att de blivit lovade i midsommras?

Jag räknar med att läget klarnar i början av nästa vecka.